Beplantingsplan Aalten

Beplantingsplan Aalten

Voor de gemeente Aalten heeft De Hofmeesters een beplantingsplan gemaakt voor het kernwinkelgebied van Aalten. De omgeving Hoge Blik kan een kwaliteitsslag maken door aansluitende perceelsgrenzen en gevels bij het project te betrekken. Hierdoor ontstaat er meer eenheid en dat geeft rust. Dit komt ten goede aan de veiligheid en maakt het gebruik van de omgeving stukken aangenamer.

 

Om tot een goed groenplan te komen, is eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Daarna zijn er impressies gemaakt van de gewenste situatie. Die gewenste situatie behelst onder andere:

  • Eenheid aan erfafscheidingen
  • Makkelijk te onderhouden groensingels
  • Camoufleren van leegstand en achterstallig onderhoud
  • Groen geheel
  • Beleving van eenheid en rust
  • Veiligheid

 

In opdracht van gemeente Aalten